TRENTINI ‘N PURGATORI – 2

di Cornelio Galas

“L’è tut …na comedia”

Secónt tòch: El Giàcom Mazzi, che Dio gà tòt quel che gà dàt

No se ghe méte tant a nar ‘n Purgatòri
se prima come noi s’è stadi zo de sóta
Basta ‘n rampìm per ciapàr la scaléta
con quéla dàrse l’ànda: ocio, la scòta.

Se arìva, dirìa en gnanca na mezoréta
en posti davéra strani da spiegàrte…
te par squasi che lì no ghe sia nesùm
osc’ia, te pensi, sonte finì su Marte?

Envéze drìo mam che te vai pu envanti
quanta zènt entorno e no la dis gnent
tuti lì ‘n banda, i òci tristi e persi
i stenta a saludar, i gà ‘l paravent.

San Romèdi che de noi l’è ‘l pu lezù
‘l tira fòra da scarsèla ‘n librèt…
“Adès bisognerìa lasàr ‘l vecio senter
nem um drio l’alter, che chi l’è strét”.

E quando vedo che ale tante ‘l se ferma
me vardo bem entorno per capìr dove sóm
eco, um vestì come i siori de na volta
l’alza la mam, el vol parlarne dalbòm…

“Som ‘l Giàcom Mazzi, vegno da Sténech,
ero notàr e piem de soldi, en Trentìm
quel che però Dio el m’aveva ‘mprestà
prest ‘l m’ha tòt ancade volta,che fìm.

Me pàre, ‘l Toni, el vegnìva da Sclèm
picola nòsa casa en la Val dei Molini
Ho studìa i clàsizi, ero propri brào
me som més via tut po’ nei mé scrìni.

Eco perché el grànt Giovani de Waineck
‘l m’ha volù a Sténech, nel so castèl
Ah nèvem bèm d’acordi mi e quel capitàm
fè cont che som semper stà ‘l so restèl.

Gò sugà su tante miserie e brute questióm
l’ho aiutà semper co la me enteligènza…
con i prinzipi vescovi che gh’era a Trent
per dir, de mi mai ‘l podéva restar senza.

Ho conosù anca ‘l conte Nicolò de Arco
quel che me ciaméva semper ‘l clavigèr
ghe piaséva tant a lu quel che scrivevo
se capiva che no ‘l lo diséva per piazér.

E’ cambià tut, de colp, con ‘l Bernardo
quel nòf vescovo, sì propri quel da Clés
che piaséva da mat spender e spander …
mal’aveva mès màsa tàse a quei del paés.

Entant l’emperador, el Masimiliàm prìm
‘l n’aveva mandà a Brésia coi so soldai
gh’era i franzési e po’ anca i veneziani
che de colp coi bresàni i s’era sbegotài.

Gh’era zo a far guera anca i lanzichenechi
po’ i spagnòi, ma sol quei che se fa pagar
mì envéze coi fanti dele val giudicarie
per farli magnar ho dovù semper tribolàr.

Per de pù el Bernardo el voleva ancor soldi
che quei che gavéva dat demò i era zà nai
e a Brèsia de nof dovevem zamai zo tornàr
per darghe na mam che i nemizi i era tornai.

No capivo pu gnent, ero ciapà tra do fòghi
quei de Arco e de Lodróm po’ i era scapài
Som restà lì, dapertut gh’era i veneziani
e ‘l me capitàm mort, tanti altri scrautài.

Fato sta che da quel dì è scominzià per mi
quel cascar zo, piam piam, ‘n d’en buróm
E’ arivà a Sténech, de colp, quel Giàcom
no ero mi ma um che m’ha dat ‘l scorlóm.

L’era ‘l fradel, pu picol, del Bernardo
l’era stàda mia, propri mia la pensada,
‘l me paréva quel pù bom lì a comandar
fato sta che a mi m’è rivà endòs la tonada.

Così ‘n dì, che vegnivo zò da l’Austria
senza savér né come, perché e per cosa
me som trovà encanedà en de na presóm
e i me n’ha dat fim che um el s’engòsa.

No i è riusìdi però, gnanca coi suplìzi
a farme confesàr de aver robà qualcòs
perché no l’era vera, perché nei me ufìzi
mi avevo fat tut bem, nel segn dela crós.

Ale tante i m’ha fat anca en brut procès
ma no i se la sentìva de mandarme a mort
la so cosienza la ghe sbruséva, se vede,
i gaveva paura de la verità, de la me sort.

I m’ha mandà for dal castel, peàe nel cul
guai se me fus da quel dì ancor ‘svizinà
E mi via, senza soldi, senza pu reputazióm
ve l’ho dit: quel che ho ciapà ho po’ ridà.

Alora som nà via, ho viazà per l’Italia,
sul Garda, a Firenze, a Roma, ‘n Toscana
ho conosù conti, cardinài e anca ‘l papa
tuti a domandarme de la me vita strana.

Scominziévo a star bem, ritachévo a viver
a scriver poesie e anca a far el notàr
me sentivo sicur, en mez a quele genìe
che no sentivo pù la voia de scampàr…

Na sera, péna vegnù for dal me Palàz
sento dei pàssi che me pesta la cóa
gnanca el temp de voltarme a vardàr
che do omenàzi ‘sa fài? Dio i me póa.

Enfrizà nela schéna e anca dal davanti
som cascà per tera senza poder zigàr
così è finìa la me longa storia davéra
adés som chi, al Purgatori devo restar.

Perché anca quei che come mi ha fat bem
qualcos de stort i deve aver combinà
se no no avrìa mai dit che quel ciapà
l’era ‘n regal che Dio ‘l m’ha ritirà”.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento