QUANDO FIOCA

IMG_4761

Ah, sì, sì, dovèva esser così

quando dal zel
vegnìva zo la manna
E tuti lì a ciaparla
co le mam, co la lengua
e a a gustarla coi oci
prima che co la boca
L’era en regàl del Siore Dio
Dai, cori, cori
che la vei zò grossa …
L’è mia, l’è mia, l’ho vista
Prima mì …
De colp tute ‘l ciàs ‘l se sfànta
come stofègà da ‘ste
piùme lezère che vei zò
Scronf, scringf, scronfete
fà le scarpe su ‘sto tapè
sol i bòci i gòsa e i sàlta
tuti i altri i tàse e i pensa:
“Anca mi, da picol
ero contènt come lori,
adès envèze gh’ò zà ‘n man
la pàla per netàr scale,
rampe e la còrt de la cà”
E alòra te capìssi
che qualcòs è nà de màl
Da bocia te la spetèvi la nèf
come en regàl dal zèl
Adès la te dà fastìdi
e ala televisiòm i dìs
che ‘l temp cosìta no ‘l va
l’è brùt, zidiòs ‘l porta frèt
e dopo ‘l se trà ‘n giàz
el serve per sciàr l’è vera
ma demò co ‘n pèl de sòl

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento