LA CARMEN – le opere contàe ‘n dialèt – 11

a cura di Cornelio Galas

LA CARMEN

de Georges Bizet su librét de Henri Meilhac e Ludovic Havély

Personagi

CARMEN (mèzsopràm) zìnghena
DON JOSE’ (tenór) brigadiér
ESCAMILLO (barìtom) torero
FRASQUITA (sopràm) zìnghena
EL DANCAIRO (tenór) contrabandér
EL REMENDADO (tenór) contrabandér
MERCEDES (sopràm) zìnghena
MICAELA (sopràm) contadina
MORALES (tenór) serzènt
ZUNIGA (bàs) tenènt
UNA CHE VENDE NARANZI (sopràm)
EN ZINGHEM (bàs)
LILIAS PASTIA (el pàrla sol) òst
CORO: Soldài, zóveni, zènt del posto, quele che fà su zìgari, zìnghene, zìngheni, botegheri
SPIAZAROI (coro de vózi bianche)

I l’ha fàta per la prima volta el tré de marz del 1875 a l’Opéra Comique de Parigi. Da noi envéze el quìndese november del 1879 al Teatér Bellini de Napoli. La storia i l’ha tòta zó da na storièla co l’istés nome, scrita da Prosper Mérimée.

Prìm àt

Sém a Sivilia, en Spagna. Gh’è dei soldài che ghe tènde a na piàza. Zènt che va e zènt che vèi. E arìva anca na putèla che la domanda de poder parlar col brigadiér Don José. “Ah el sarà chi che ‘l vegn demò – ghe risponde i soldài – stà chi con noi a spetàrlo”. Ma la putèla la dis che la pasèra pù tardi. Quando, vèi altri soldài per far el cambio dela guardia, i gà drìo na stròzega de spiazaròi che i fà i stési gesti nel marciàr e i se la ride.

A Don José entant i gà dìt de quela zóvena che lo zércheva. E lù: “Ah sì, sarà la Micaela, la putéla che me màma l’ha adotà”. Ma tuti i è drìo a vardar le done che laóra el tabàch che en quéla le stà vegnendo fòr dala fabrica. la pù bela l’è la Carmen, na zìnghena che la fà ennamorar tuti sol a vardarla, ma che no la crede pù de tant che l’amor el poda durar per semper.

A Don Josè sta Carmen, no la gh’è fà né calt né frét, ma propri per sto fàto, ala zìnghena par che quel brigadiér el ghe piàsa, perlomén pù de tuti quei che envéze ghe strangósa per èla. E quando la ghe bùta sula facia en fiór, per dir che ghe piàs propri lù, Don José ‘l resta lì come um che no sà cosa suzéde e ‘l s’encàza anca per quel gesto tut de colp dela zinghena. Dopo però el tòl su quel fior e ‘l se lo mète soto la giaca.

En quéla arìva la Micaela. Don José el ghe domanda subit dela Navarra, el so paès, e de so màre. La Micaela la ghe dà na letera e prima de nar via la ghe dà anca en bàso … da parte de la màre de lù. Nela letera gh’è scrit che ala màre del Josè ghe piaserìa tant se lù en dì el se maridés propri co la Micaela. Gnanca el temp de finir la letera, de pensarghe su che se sente en gran casim che vèi dala fabrica del tabàch.

El tenènt Zunìga el ciàma Don José: “Và a darghe n’ociada e sàpieme dìr cosa suzéde valà”. Vèi fòr che, dopo na bèga, la Carmen l’avrìa scortelà una de quele che laóra lì denter. E alora el Zuniga, scorlando la testa, el dìs: “Empacheté subit quela zìnghena”. Ma la Carmen la ghe domanda a don José de farla scampàr. Lù, su le prime, no ‘l vòl savergh’en: “No, no te devo portar via dopo quel che t’hai combinà, cramento”.

Ma ela la lo spónze: “E ‘nvéze mì te digo che te me laserài nar… perché, ‘l so, ti te me vòi bèm”. E la ghe promete che, na volta liberada, la lo speterà a l’osteria del Lillas Pastia, vizim ai muri grossi de Sivilia, e che la ghe volerà bèm anca éla … Don Josè, ala fim, el se convinze (“Basta che te faghi po’ quel che te me prometi”), el ghe slìga le mam e cosìta la Carmen la riése a scampar.

Secónt àt

Dó mesi dopo la Carmen l’è a l’osteria del Lillas Pastia enséma ala Mercedes e ala Frasquita, do so amiche. Gh’è lì anca dei ufizài. Se bàla, se canta e anca la Carmen par che la gàbia na bèla vóze, en bel estro a cantar. Zuniga el ghe stà drìo ala Carmen, anca se èla no la tèi gnanca en considerazióm. Lù, el tenént, el pensa che la sia ancora encazàda perché lù el voléva meterla en presóm.

E alora el ghe conta che a nar en presóm, l’era stà envéze, a so temp, Don José. L’aveva pagà cara quela liberazióm de la zinghena. I sbregà via i gradi. L’era finì en zèla. “Ah, me par che giust ancòi el dovrìa vegnìr fòra”. Entant se sente che en piàza tanti i bàte le mam: el torero Escamillo l’ha vint la corida. E tuti i ghe sta fasèndo en festóm. L’Escamillo el vèi envidà ne l’isteria per bever qualcos ensema ai soldài. Lù el dìs de sì, el vèi denter e come ‘l vede la Carmen no ‘l gà pu oci per nesùni.

La Carmen, dai e dai, la ghe dìs che per el moment no la pol volerghe bem, star con lù. El torero, rasegnà, el va via: “Ma te spèto, ecome che te speterò”. Subit dopo ariva lì i contrabandéri: el Dancairo e ‘l Remendado i tàca botóm co le done. E i ghe dis de darghe na mam en zerti mistèri. La Carmen la se tira subit endrìo: la dìs che no la pòl nar con lori perché l’è empegnada, ennamorada de Don José.

E ‘n quel moment se sente la vóze propri de Don José che ‘l sta per arivar ala taverna. El vèi denter e ale tante ‘l pòl abrazàr la Carmen dopo tanti che l’è stà serà en presóm. I dò moròsi i è felìzi. la Carmen la bala e la canta sol per el so Don José. Ma se sente sonàr la ritirada. Don José el deve nar via. El ghe dìs ala Carmen de fermarse. Ela no la capìs … perché ‘l dovrìa semper far quel che dìs de far i soldài: “Dài, làssei perder, fà el contrabandér, che starém enséma, senza nesuni che ne comanda”.

Don José no ‘l ghe sta. La Carmen alora la ghe dis che no l’è vera che lù el ghe vol bèm. Que l’altro el ghe risponde: “No envéze, te giuro che te vòi bèm dalbòm”. La Carmen: “No te credo …”. E Don José el ghe risponde che, quando l’era en presóm, el gavèva semper soto el nàs quel fior che ela la gavéva butà adòs.

La Carmen la sèita a butarghe l’idea de scampar dai soldai. Lù el dìs ancora de no: “La farìa massa gròsa …no pòdo, per ‘l me onór”. E la Carmen alora la ghe dis de nar via: fòr dai pèi. Entant che Don José el va fora, vei denter el Zuniga. E i dói, per causa dela bèla zinghena, i se zìzega. E i vegnirìa anca ale mam se no ghe fussa i contrabandéri che ciapa el Zuniga per el copìm. Ala fìm al Don Josè no ghe resta alter da far che nar coi contrabandéri.

Terz àt

I contrabandéri i è su en montagna. I deve scònderse bèm, star atenti a dove i méte i péi. A Don José ghe par, che gnanca tant lontàm da dove i è finidi, ghe sia la casa de so màre. La Carmen la ghe dìs: “Forsi l’è meio che te vaghi a trovarla. No me par che te sèbi taià per far el contrabandér”. Don José però no ‘l volerìa lasarla.

Entant che i contrabandéri i se ferma per meter zó le tende, la Frasquita e la Mercedes, le è drio che varda cossa vèi fòr dale carte ‘péna misciàe. Osc’ia: soldi, fortuna, amor. Anca la Carmen la prova con quele carte. La ghe prova pù de na volta ma vèi semper fora la stesa storia: morirà èla e anca el so compagn. Entant par che i contrabandéri i gàbia na rogna: gh’è en giro en doganiér da quele bande. la Carmen e le altre done: “No gh’è problema, provém noi a farghe perder la testa. Se sa come le done le pòl …”. Don Josè, en bànda, l’è zà malmostòs e gelós sol a pensar a quel che le podrìa far.

Entant, enséma a um che conós bem quei posti, ariva dove gh’è le tende dei contrabandéri, la Micaela. La volerìa parlar con Don José per convinzerlo a tornar a cà. La lo vede, enzìma a ‘n cróz. Ma en quel moment Don Hosé el sbàra en colp de fusìl. La Micaela la scampa spaventada. Oh, semper lì ariva l’Escamillo el torèro. El ghe dìs al José che l’è lì per zercàr na zinghena bela e che sta dona el s’ennamorà.

No ocòr parlar tant perché el don José el capìssa che el torero el parla dela Carmen. Gelòs che de pù no se pòl Don José el và for da mat. E i doi i dezide de farla fora co le spade. Ma en mèz se méte la Carmen: no la volerìa mai che l’Escamillo el morìs copà da Don Jose. El torero el pòl ala fim nar via senza vardarse la schéna. E ‘l saluda la Carmen: “Dai, vèi a vederme quando vàgo contro ‘l toro”.

Don Josè, en banda, semper stròf en facia, el ghe dis ala Carmen che l’è stuf de patir per ela. Entant i contrabandéri i trova, scondua, la Micaela. La putèla la ghe domanda en dinòcio a Don José de tornar a casa perché so màre l’è drio a tirar i ultimi. Don José el ghe và drìo anca se sol al pensér de lassar lì la Carmen da sola ghe fà vegnir de nof i fumi e ‘l fòch dela gelosia. Da lontam, gnanca farlo aposta, se sente cantar l’Escamillo: “Aha zamài la Carmen la vèi con mi, altro che con quel mona de José”.

Quàrt àt

A Sivilia stà per tacàr via la corida. Gh’è ‘n sach de zent zà sentada per veder el spetàcol. E po’ quei che vende coi caréti che zerca de ficarghe su a quei che passa le so batarìe. Sona le trombe, eco che vei denter ne l’arena i toreri e tut el so ambaradam. L’Escamillo e la Carmen i ariva ensèma. Prima che ‘l torero el vaga denter la Carmen la ghe giura che no la gà mai volù sì tant bem a nesuni.

En mèz al casìm gh’è anca el José. La Frasquita e la Mercedes le l’ha vist. E le và subit dala Carmen a dirghe de star atenta: “Forsi sarìa meio per ti se te néssi via valà …”. Ma la Carmen la vòl star lì: “Ah voi bem veder …”. Tuti che entant va denter per la corida. E toh, la Carmen e Don Josè i vei a trovarse propri um arènt a l’altra.

Don José: “Carmen, mi son ancora ennamorà de ti. Te prego, vei via, ritachém a viver ensema, meio se en de n’alter paés”. La Carmen: “Pecà che mi no te vòi pù bem”. Don José: “Dai, dai … no l’è zamai tardi per scominziàr de nòf, no vedo alter che ti ne la me vita, te prego …”. Ma que l’altra no la fà na piega. La resta su le sue. la se tòl dal dé l’anèl che don José el gavéva regalà e la ghe lo buta adòs.

Da l’arena se sente el casim per l’Escamillo che l’ha mazà el toro. Don José, no ‘l ghe vede pu e co ‘n pugnal el copa la Carmen. “Som stà mi a coparla”, el dis entant che vei fora tuta la zent. E en quela se vede l’Escamillo sui gradini de l’arena …

CARMEN

di Georges Bizet su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Havély

Personaggi

CARMEN (mezzosoprano) zingara
DON JOSÉ (tenore) brigadiere
ESCAMILLO (baritono) torero
FRASQUITA (soprano) zingara
DANCAIRO (tenore) contrabbandiere
REMENDADO (tenore) contrabbandiere
MERCÉDES (soprano) zingara
MICAELA (soprano) contadina
MORALÈS (tenore) sergente
ZUNIGA (basso) tenente
UNA VENDITRICE DI ARANCE (soprano)
UNO ZINGARO (basso)
LILIAS PASTIA (recitante) oste
UNA GUIDA (recitante)
UN SOLDATO (recitante)
SOLDATI, GIOVANI, POPOLANI, SIGARAIE, ZINGARE, ZINGARI, VENDITORI (Coro)
MONELLI (Coro voci bianche)

È un’opera lirica in quattro atti di Georges Bizet su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy ispirato alla novella omonima di Prosper Mérimée. La prima rappresentazione fu all'”Opéra Comique” di Parigi il 3 Marzo 1875 mentre la prima rappresentazione italiana avvenne al Teatro Bellini di Napoli il 15 novembre 1879.

ATTO I

A Siviglia alcuni soldati fanno la guardia ad una piazza. Tra il viavai di gente, ad un certo punto spunta una ragazza che viene a chiedere di poter parlare col brigadiere Don José. I soldati le dicono che arriverà tra poco e intanto la invitano ad aspettare con loro, ma lei preferisce ripassare più tardi.

Al momento del cambio della guardia, arrivano i soldati, accompagnati da un gruppetto di bambini che si divertono ad imitare la loro marcia (Avec la garde montante). Don José viene informato della visita della giovane amica, e lui spiega che si tratta di Micaela, una ragazza adottata da sua madre.

Poi l’attenzione di tutti si sposta sulle sigaraie, le operaie che stanno uscendo proprio in quel momento dalla vicina fabbrica di tabacchi. La più bella è Carmen, una zingara molto corteggiata, ma che non crede molto nella costanza dell’amore (L’amour est un oiseau rebelle). Don José non le presta la benché minima attenzione, ma proprio per questo si attira la sua simpatia: Carmen gli lancia un fiore dritto in fronte; questo indica che lei lo ha scelto.

Don José è stupito e anche un po’ irritato dalla sua sfrontatezza, ma raccoglie comunque il fiore e lo infila sotto la giacca. In quel momento arriva Micaela; Don José le chiede notizie della Navarra, il suo paese, e di sua madre (Parle-moi de ma mère!); Micaela gli consegna una lettera e prima di separarsi da lui gli dà un bacio da parte della madre. Nella lettera, la madre di José esprime il desiderio che un giorno lui possa sposarsi proprio con Micaela.

Ma improvvisamente succede un gran trambusto nella fabbrica delle sigaraie, e il tenente Zuniga manda Don José a vedere cosa sia successo. Pare che, in seguito ad una zuffa, Carmen abbia ferito un’operaia con un coltello. Per questo motivo, Zuniga decide di farla arrestare.

Ma Carmen chiede a Don José di farla scappare; lui all’inizio non vuole, ma lei gli dice che lo farà… perché la ama! E gli promette che poi lo aspetterà all’osteria di Lillas Pastia, presso le mura di Siviglia, e che lo amerà (Près des remparts de Séville). Don José si convince a farlo, purché lei mantenga la promessa: le scioglie i polsi, e così Carmen riesce a scappare.

Atto II
Due mesi dopo, Carmen si trova all’osteria di Lillas Pastia insieme a Mercedes e Frasquita, due sue amiche. Ci sono anche degli ufficiali. Si danza e si canta, e anche Carmen canta una canzone (Les tringles des sistres tintaient).

Zuniga corteggia Carmen, ma lei non gli presta attenzione; lui pensa che possa essere ancora arrabbiata con lui per averla fatta arrestare, e poi la informa che Don José è stato arrestato e degradato per averla fatta scappare, e che ha finito di scontare la sua pena proprio quel giorno stesso.

Dall’esterno di sentono le acclamazioni per il torero Escamillo, trionfante alla corrida di Granata. Escamillo viene invitato a brindare insieme ai soldati; lui accetta (Votre toast, je peux vous le rendre… Toreador, en garde), entra nella taverna, e così vede Carmen; la corteggia, ma lei risponde che per il momento non lo può amare; Escamillo se ne va rassegnato, dicendo che la aspetterà. Subito dopo arrivano i contrabbandieri: il Dancairo e il Remendado propongono alle donne di aiutarli in uno dei loro affari (Nous avons en tête une affaire).

Carmen risponde che non può seguirli, perché è innamorata di Don José. E infatti in quel momento stesso si sente la voce di Don José che si avvicina alla taverna; entra, e finalmente può abbracciare Carmen dopo tanti giorni di prigionia. I due innamorati sono felici; Carmen danza e canta solo per lui (Je vais danser en votre honneur). Purtroppo, però, la ritirata suona: per Don José è già ora di andar via, e dice a Carmen di fermarsi. Carmen non capisce e non accetta che lui la lasci per obbedire alla disciplina militare.

Gli propone di disertare e diventare un contrabbandiere, per vivere con lei, libero e senza doveri. Don José rifiuta. Carmen allora gli dice che non crede al suo amore; Don José protesta e giura che il suo amore è vero, ricordando quando, in prigione, pensava a lei odorando il fiore che lei gli aveva gettato e che lui aveva sempre conservato sul suo petto (La fleur que tu m’avais jetée).

Carmen insiste, ma lui risponde che disertare sarebbe un’infamia troppo grande. Allora Carmen lo caccia via. Proprio mentre Don José sta uscendo, entra Zuniga. Ne nasce una contesa per gelosia nei confronti della bella zingara, ma i contrabbandieri evitano lo scontro immobilizzando Zuniga (Bel officier, bel officier). Infine Don José è obbligato ad accettare di unirsi ai contrabbandieri, e insieme partono.

Atto III

E’ notte. I contrabbandieri si trovano sulle montagne; devono spostarsi con cautela, stando attenti a non essere visti. Don José pensa che non molto lontano da lì c’è la casa di sua madre; Carmen gli dice che farebbe meglio ad andare da lei, perché non è tagliato per fare il contrabbandiere. Don José, però, non vuole lasciarla.

Mentre i contrabbandieri si accampano per riposarsi un po’, Frasquita e Mercedes mischiano le carte e le voltano per vedere cosa riserva loro il destino: ricchezze, fortuna, amore! Anche Carmen ci prova, ma ogni volta che interroga le carte, esse le predicono sempre la stessa cosa: la morte per lei e per il suo compagno (Mêlons!, Coupons! … En vain pour éviter les réponses amères).

Intanto pare che ci sarà un ostacolo per i contrabbandieri: si dice che ci sia un doganiere. Ma Carmen e le altre donne hanno in mente di conquistarsene le simpatie, e ottenere così il via libera. Don José è geloso. Intanto, scortata da una guida, all’accampamento è arrivata Micaela (Je dis que rien ne m’épouvante): vorrebbe parlare con Don José per convincerlo a tornare a casa. Lo vede sull’alto di una rupe, ma proprio in quel momento lui spara un colpo di fucile. Micaela fugge spaventata.

Si avvicina Escamillo, e dice a José che viene a cercare una zingara di cui è innamorato. Dopo qualche battuta, Don José capisce che si tratta proprio di Carmen: i due rivali si sfidano a duello, ma interviene Carmen ad impedire che Escamillo venga ucciso. Il torero se ne va tranquillamente, e invita Carmen ad andarlo a vedere alla corrida di Siviglia. Don José lo guarda carico di gelosia, e avverte Carmen di essere stanco di soffrire per lei.

Intanto i contrabbandieri scoprono Micaela, che esce dal suo nascondiglio e supplica Don José di tornare a casa da sua madre, perché sta morendo. Don José la segue, benché il pensiero di lasciare Carmen lo renda folle di gelosia. Intanto in lontananza si sente il canto di Escamillo, che ormai è sicuro di averla vinta sul rivale.

Atto IV
A Siviglia sta per cominciare la corrida. È pieno di gente che vuole assistere allo spettacolo, e di venditori ambulanti che gridano per attirare i passanti a comprare (A deux cuartos). Tra l’eccitazione e l’euforia generale, la folla saluta l’apparizione dei picadori, dei banderilleros, e dei toreri (Les voici, la quadrille!).

Escamillo e Carmen arrivano insieme; prima che Escamillo entri nell’arena, Carmen gli giura che non ha mai amato nessuno quanto ama lui. Tra la folla, però, si aggira Don José; Frasquita e Mercedes lo riconoscono; dicono a Carmen di stare attenta, e che magari sarebbe meglio per lei andarsene. Ma Carmen non si lascia intimorire, e rimane a sfidare il destino.

La folla entra nell’arena per assistere allo spettacolo; Carmen e Don José restano faccia a faccia (C’est toi! C’est moi!). Don José dice a Carmen di essere ancora innamorato di lei, e la supplica di seguirlo e di cominciare una nuova vita insieme, in un altro paese. Carmen gli dice che non lo ama più; Don José insiste, afferma che non è troppo tardi per ricominciare, la supplica, le dice che la adora; ma è tutto inutile: Carmen si toglie l’anello che lui le aveva regalato, e glielo getta addosso.

Mentre dall’arena si sentono le acclamazioni festose per Escamillo, Don José, fuori di sé dalla rabbia e dal dolore, trafigge Carmen con un pugnale. “Sono io che l’ho uccisa”, confessa subito dopo, mentre la folla esce, ed Escamillo appare sui gradini dell’arena.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento