FRA’ SILVIO BOTTES

I gh’a fàt ‘ na bela mostra, al Casinò de Arco e anca ‘n bel documentàri: zamài de fra’ Silvio Bottes, scultor francescano se dovrìa savèr tut no?

Secondo  mi envèze  no. No basta dìr che l’è nàt el dèse de màrz del ventùn a Brùsin, en Val de Cavèden, en Trentim. E gnànca che l’è el quart de ben dòdese fioi. Perché fra’ Silvio Bottes oltre che esser ‘n bravo scultor, n’artista ensòma, l’è soratùt un dei nòssi. Cosa ‘ntendo per “un dei nòssi?”.  N’om simpatico. Anca ‘n po’ mèz màt come i dìs dalle nosse bànde de tuti i artisti. Dài che ve cònto alòra, se volè neh, el “mè fra’ Silvio”.

Quando el vegnìva en falegnameria a Vignole, prima con me nono Carleto Galas, el marangòn, po’ con me papà Italo, per noi bocèti l’era ‘na festa. No capivèn gnent de quel che ‘l fèva zò bàs, tra cavalèti de legn, spàtole, grembiài sporchi, scalpèi, gès, strane pacièche. Savèven però che prima o dopo el sarìa vegnù su ‘n cosìna a magnàr la polenta e cunèl fàta da me nona Maria. E ala fìn, dopo ‘l cafè e ‘l resentìn co la sgnàpa ala ruta (“A cossa la serve? Per far el rutìn”, el disèva lu … ) èco i scartozèti che vegniva fòra da quele scarsèle larghe dela so tònega. E dènter quei scartozèti, fàti co la carta de vèci giornài, ancora bela umida gh’era l’arzìla, la roba che me màma la odièva perché la la trovèva po’ dapertut.

Altro che dash, altro che pongo. Con quèla sì che se riussìva a far quel che se volèva. Teste de buratini, bìssi longhi (bastèva dropàr le man come per far i gnochi) mostri, tut quel che podèva vegnìr en ment en ani dove no gh’era ancora i cartoni animati ala televisiòn.

Lù, el fra’ Silvio, el rideva quando noi tre fradèi beghèven per averghe el toch pu gròs de ‘sta arzìla. “La prosima volta volerà dìr che ve porto tre scartozèti gualìvi”. E mi a dirghe sùbit: “Però son mì el pu grant….dovrìa avèrghe mi el pù gross, el Mariano quel medio, el Paolo quel pu picolìn…”.

Col passàr dei ani, ho capì còssa ‘l fèva quel frate. Me papà el m’avèva portà ‘n dì con lù a montàr el monument al molèta, sì all’arrotino, a Pinzòl. Per far ben uno che ‘l fìla cortèi e fòrbes fra’ Silvio l’aveva tòt come modèl el Franco Zanoni, un che lavorèva en falegnameria. E difàti, ogni volta che ‘l vedo quel monumènt me vèi en ment propri ‘l Franco, el so modo de stàr al bancòm, de scaiàr, de piantàr ciodi … con quel bràz semper ‘n fòra…

N’altra volta me papà ‘l m’ha portà al convènt dele Grazie, a Zèole, dove fra’ Silvio el fèva le so statue. Alòra, ‘rivai davanti ale porte de bronz (l’ha fat fra’ Silvio anca quele) del santuari, dela ciesa ensoma, se nèva a zanca e po’ se girèva vers en coridòr. No la prima porta, gnanca la seconda, la terza me par… e se neva zò per ste scalète … e zà da lì te sentìvi el ciàs del martelòt de legn, n’odòr de gès, de arzìla, anca de segaùre quando el frate el lavorèva el zirmol. Lù, el fra’ Silvio, l’era sempèr sporch dai cavèi ai zòcoi. Ma ‘l gavèva ‘na tònega tipo grembiàl per laoràr. Quela bela ‘l la dropèva la domìnica, en cièsa, a mèssa, per nàr a tor su l’elemosina .E anca lì, vegnìva squasi da rider a veder come ‘l fèva: el te piantèva la bòrsa per i sòldi col so anèl de fèr e ‘l bastòn tacà propri contro la panza. E no ‘l nèva via fin quando no caschèva i soldi. Po’ el te fèva l’ocièt per dìr grazie. E ‘l te vardèva fìs e serio envèze se no te ghe dèvi gnent.

E che dir de quela volta che con me papà e do operai sen nài zo a Verona, dove le so statue de arzìla le deventèva de brònz? Lazò l’era lù che ‘l comandèva. Guai, anca al paròn de la fonderia, dirghe de nò o anca sol: “Silvio, mì farìa cosìta….”. Gnent da far. Tuti i doveva star ai so ordini fin ala fin. Po’ però tuti en tratoria a magnar e bever. En rosso per mi e ‘na spùma per el bocia … se sa, la nèva a finir così alòra. Ma che bòni quei aròsti co la polenta basòta … e ‘l so bèl pòcio.

Fra Silvio l’era anca ‘n cazadòr. Sì, anca se San Francesco el parlèva con amòr ai animai, Silvio el nèva envèze nei boschi a copàr cavrioi o ‘n campagna per tirarghe a osèi e lèvri. I nèva a tòrlo, quei de la compagnia de Vignole, sul prèst zò ‘n convènt. Tuti sul camionzìn, de drìo, coi cagni, coi sciòpi. E su vers Vallestrè, el Camp, i Fiavei en Vèl, el Stif. ‘Na volta ghe sòn nà drio anca mi. Fra’ Silvio l’era sul cassòm del camionzìn quando, de colp, el s’è alzà e col so dòdese el sbara do colpi. Subit me papà che ‘n ciòda: “Fra Silvio, sèt anca màt?”. E l’altro: “Làssa che smònta a tòr su quel lèver che stasèra vei bon anca quèl co le patate e ìl so sughèt … che dropèm anca per la pasta”.

Zà, perché quel che se portèva endrìo dala caza no ‘l durèva tànt. Se ‘rivèva al convènt e tut vegnìva portà nel laboratòri del Silvio. En poch tèmp, en bechèr che fèva part dela compagnia, el ghe cavèva el pèl. E po’ via co la prima fritùra entànt che ‘l rèst dela carne la se frolèva en frigo. L’era semper ‘na gran festa per tuti i frati e fratini (alora ghe n’era tanti) del convènt. Ma soratùt per quele desìne de porèti che ‘n mensa enveze de la solita pasta coi fasòi i se trovèva polenta e cavriòl.

Quando son deventà giornalista son nà semper pu spes a trovar el fra’ Silvio. L’era bèl star lì a far do ciacole con lu entant che ‘l feva i so laòri. El me fa ‘n dì: “Disègneme col carbonzìn en pòm che ciapa la luce da quela finestra là  No sòm mai stà portà per el disegno. E alora, dopo en par da scarabòci ghe lassevo far a lu. E ‘n de n’atimo vegniva fora el pòm nero carbon sì, ma illuminà giust.

Per mi fra Silvio el gh’assomiglia a n’attor famoso, al Carlo Giuffrè. Provè a vardarli ensema. O magàri l’è na mè fissa da bocia, va a savèrlo. Magari l’è el modo de rider, de parlar, de mover i muscoi de la facia. Quando ‘l fumèva ghe scorlèva semper la man: se vedèva, col passàr dei ani, che gh’era ‘na malatia drio. Ma lù ‘sa fèvel? El metèva soto el bràz en bachèt a forzela e cosìta el nèva avant co la man pu ferma.

Quando ‘l laorèva no se podèva parlarghe. El vardèva en su, en banda …  magari de colp el spachèva en dè del bozzèt …. e ‘l rifèva tut, senza encazàrse, propri come se fus stà quel dè fat màl a misciarghe ‘l stòmech-

‘Na volta, per n’intervista, l’ho zercà en tut el convènt. Ma ‘n do èlo fra’ Silvio? “Forsi l’è fora en campagna…”m’ha dìt el priòr. E difàti l’era en ‘n den boschèt del convent. Col sciòp en man. Quando ‘l m’ha vìst l’ha fat segn de tàser. E pim pum. “Cornelio –  el m’ha dìt – fame en piazèr: và a tòrme su quele do gardène che le porto subit a far pelàr”.

Per finir ‘na confessiòm, sperando che frà Silvio no ‘l se la toga. ‘Na volta gh’avevo domandà en prest la so tònega de frate co la scusa che la me serviva per far na comedia co la filo de Dro. Lù ‘l me l’ha dàta senza dir gnent: “No stà farla vèder entant che te vai fora demò …”. Bem, quela tònega l’ho dropàda per far en scherz a Dro, a tanta zènt. Ensoma son nà a domandar en giro ovi per i porèti del convent. E ala fin è vegnù fòra en bel fortaion per tuti quei de la filo. Ma no la finìs chì: gira ancora na mè foto con quela tònega entant che benedisso la redazion de l’Adige a Riva. Ho confessà i me pecai: frà Silvio, speto la to asoluziòm.

 

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento